Skip to content

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 9.30 น.นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้นำชุมชนตำบลหัวเมือง ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ได้ทำการมอบบ้านที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลหัวเมือง ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บ้านของ นางสาวพยอม พุทธทรง
2. บ้านของ นางสาวศรีคำ เปล่งญาติ
3. บ้านของ นางสี กาศอุดม
4. บ้านของ นางหวัน วังอะโศก

สนับสนุนโดย ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *