Skip to content

จังหวัดลำปาง ขานรับนโยบาย เปิดตลาดนัดสินค้าคุณภาพเพื่อชุมชน

จังหวัดลำปาง นำร่อง “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ” จัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” นำ 31 ร้านค้าจากทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดบูธ SMEs และสิทค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสอดรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “Big Brother for Marketing”

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดนโยบาย “Big Brother for Marketing” เพื่อการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดย่อมและขนาดเล็ก โดยให้มีการจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทั่วทั้งประเทศ ล่าสุด กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมนำร่องเปิดตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้น ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 26 ถึงวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงอาหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นตัวแทนในนามจังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *