Skip to content

อาชีพจากหนังดัง ที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะมีจริง!!

นักสร้างภาพระดับโลก

นักสร้างภาพระดับโลก - Wag the Dog

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลานักการเมืองมีข่าวอื้อฉาว มันจะต้องมีข่าวอะไรสักอย่างมากลบกระแสจนคนเสพสื่อเลิกสนใจข่าวอื้อฉาวนั้นไป หรือบนโลกนี้มันจะมีนักวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถประดิษฐ์ปรุงแต่งข่าวใหม่ขึ้นมาให้กลายเป็นคะแนนความนิยมจากประชาชนทั้งประเทศ

นี่เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะทั้งการบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ให้ลงตัว มีความชำนาญในการจับกระแสความสนใจของผู้คนขณะนั้น ใครคิดว่าตัวเองมีความสามารถแบบนี้ก็ลองดูกันได้ ดูหนังออนไลน์ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *