Skip to content

พิธีตัดหวายลูกนิมิต บรรพชา อุปสมบท วัดนาแหลมเหนือ

วัดนาแหลมเหนือ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญพิธีตัดหวายลูกนิมิต บรรพชา อุปสมบท เจ้าอาวาสวัดนาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า คณะศรัทธาวัดนาแหลมเหนือได้กำหนดทำบุญพิธีตัดหวายลูกนิมิต บรรพชา อุปสมบท ในวันที่ 19 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดนาแหลมเหนือ ฝ ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ - สามเณร
เวลา 09.30 น. พิธีโกนหัวนาค
เวลา 10.30 น. พิธีขอนาค (แบบฉบับล้านนา)
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์-สามเณร
เวลา 14.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดนาแหลมเหนือ ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์-สามเณร
เวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงเทพเทวดาเทพารักษ์พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์-สามเณร
เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
เวลา 16.00 น.เริ่มพิธีอุปสมบทจนเสร็จพิธี

ทางวัดนาแหลมเหนือจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตั้งโรงทาน ถวายน้ำปานะ หรือ ปัจจัยเครื่องไทยธรรม ตามกำลังศรัทธา รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับบรรพชา-อุปสมบบท( บวช ) จำนวน 20 คน (ยังขาดอีก 3 คน)

สนับสนุนโดย ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *