Skip to content

ชนิดของฟิล์มกรองแสงมาตราฐานทั่วไป

ฟิล์มสี

ฟิล์มสี คือ ฟิล์มทั่วไปที่เราเห็นว่ามี สีดำ สีเขียว สีฟ้า หรือ สีต่างๆ

  • ข้อดี : ราคาถูก ตัวเลือกสี่เยอะ
  • ข้อเสีย : คุณภาพตามราคา กันความร้อนไม่สูง ระยะยาวสีฟิล์มอาจจางลง

ฟิล์มผสมโลหะ หรือ ฟิล์มปรอท คือ ฟิล์มที่มีส่วนผสมของโลหะในการช่วยกันความร้อน

  • ข้อดี : ฟิล์มเงาสะท้อน ได้ความเป็นส่วนตัวสูง
  • ข้อเสีย : สัญญาณดิจิตอล ไม่สามารถผ่านได้ หรือ อาจผ่านได้น้อย

ชนิดของฟิล์มกรองแสงแบบพิเศษ

พิล์มเชรามิค/คาร์บอน คือ ล์มที่มีส่วนผสมของเซรามิค/คาร์บอน ช่วยกันความร้อนและได้คุณสมบัติพิเศษเพิ่ม จุดเด่น : กันความร้อนสูง ภายนอกมืดได้ความส่วนตัว ภายในรถสว่างได้ทัศววิสัยชัดเจน สัญญาณดิจิตอลต่างๆสามารถผ่านได้ทั้ง GPS

ฟิล์มใสผสมองค์ประกอบพิเศษ เช่น V-Kool จุดเด่น : ฟิล์มใสชัด ภาพเคลียร์ใส ทัศนวิสัยดี เหมือนไม่ติดฟิล์มแต่ ไร้ซึ่งความร้อนจากแสงแดด

หมายเหตุ : ความใสของฟิล์มขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อหรือรุ่น ที่เลือกด้วย แต่ที่แน่ๆใช้แล้วชอบแน่นอน

ฟิล์มติดรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *