Skip to content

ทานนึ่งดีกว่าต้ม ผักจำพวก กะหล่ำ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิค ประเทศอังกฤษ พบว่า การต้มผักอย่างบร๊อคโคลี่ กะหล่ำ กะหล่ำปม กะหล่ำดอก จะทำให้สารที่เป็นคุณประโยชน์ในการต่อต้านโรคมะเร็งลดลงถึง 75%

ผักจำพวก กะหล่ำ ทานนึ่งดีกว่าต้ม

จากผลการวิจัยก่อนหน้านี้ทำให้ทราบว่าผักเหล่านี้มีสาร “กลูโคซิโนเลตส์” (Glucosinolates) ที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ และปอดลงได้ถึง 60% แต่ไม่เคยทราบว่า การเก็บรักษา และการหุงต้ม จะทำให้มันเสียหายลงหรือไม่

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *