Skip to content

อบต.เวียงร่วมกับโรงพยาบาลเทิง เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนหมอครอบครัว

อบต.เวียงร่วมกับโรงพยาบาลเทิง เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนหมอครอบครัว เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพชุมชน หมอครอบครัว โรงพยาบาลเทิง1” ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีนายอเนก ปันทะยม ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และชาวบ้าน ร่วมในกิจกรรมพิธีเปิดงานประมาณ 250 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่ 25 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เผยว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมอครอบครัว โรงพยาบาลเทิง1 เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเทิงและ อบต.เวียง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปรอใช้บริการที่โรงพยาบาลเทิง เพราะในแต่ละวันที่โรงพยาบาลเทิงมักจะมีผู้ป่วยไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก บางรายที่อยู่ไกลก็ต้องเดินไปตั้งแต่เช้ามืด เพื่อไปรอใช้บริการ ทำให้ผู้ไปใช้บริการเสียเวลาและบางครั้งอาจเสียสุขภาพจิต จากการที่ต้องไปรอใช้บริการซึ่งอาจต้องใช้เวลาไปถึงครึ่งค่อนวัน

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวก และผู้ป่วยบางรายก็ไป โรงพยาบาลเพียงแค่ไปรับยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น ทางอบต.เวียง และโรงพยาบาลเทิง ได้ตระหนักถึงความลำบากของผู้ใช้บริการ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ ขึ้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่ 25 ตำบลเวียง ซึ่งมีประชาชนในละแวกใกล้เคียงประมาณ 7 หมู่บ้าน สามารถมาใช้บริการได้ โดยทางโรงพยาบาลเทิง จะจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลออกมาให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเดือนละ 1 วัน เช่น ไข้ หวัด และให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน หัวใจ เป็นต้น รวมไปถึงการจ่ายยาตามแพทย์สั่งด้วย โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯแห่งนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง ถ้าได้รับการตอบรับดีก็จะพิจารณาขยายการบริการไปยังโซนพื้นที่อื่นๆทั่วอำเภอในอนาคต

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *