Skip to content

เวลาจะเท นมข้น ออกจากกระป๋อง ทำไมจึงต้องเจาะ 2 ช่อง

การเจาะกระป๋อง นมข้น 2 ช่อง เวลาเทให้ช่องนึงอยู่ด้านบน จะทำให้เทออกได้สะดวก เป็นเพราะอากาศที่มีความกดดันมากถึง 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะสามารถเข้ากระป๋องได้ทางช่องบน และช่วยดันให้ นมข้น ในกระป๋องไหลออกมาได้ หากเจาะแค่เพียงช่องเดียว..อากาศจากภายนอกจะดันไม่ให้นมในกระป๋องออกมา

แม้ว่าการเจาะ 2 ช่องจะทำให้มีอากาศเข้าจากด้านบน และด้านล่างเท่ากัน แต่น้ำหนักของนมในกระป๋องจะทำให้มันไหลออกมาได้

นมข้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *