Skip to content

แม่ฮ่องสอนตั้ง 2 ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันภัยหนาวและหมอกควัน

แม่ฮ่องสอนตั้ง 2 ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันภัยหนาวและหมอกควัน เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวและหมอกควันไฟป่า

เพื่อจัดเตรียมแผนบริหารจัดการกับสถานการณ์ภัยหนาว และหมอกควันจากไฟป่า โดยท่านผู้ว่าราชการได้มีการแนะนำให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการและตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ข้อความร่วมมือตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นคดีตัวอย่าง และการจัดประชุม War room เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือทั้งหมดไว้ โดยอาจประชุม Workshop พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์

สนับสนุนโดย ufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *