Skip to content

ข้อควรรู้ การทำความสะอาดฟิล์มติดรถยนต์ ที่ถูกวิธี

ในช่วงเวลา

1. ในช่วงเวลา 21- 30 วัน นับจากวันติดตั้ง
ห้ามเช็ดถู หรือทำความสะอาดกระจก ภายในตัวรถ เมื่อพ้นช่วง 30 วัน สามารถทำความสะอาดได้ตามปกติ
2. การทำความสะอาด
ควรใช้ผ้าสะอาด น้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดกระจกที่ติดฟิล์ม และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆที่สะอาดเท่านั้น ห้ามนำผ้าที่เช็ดตัวถังรถ เบาะรถหรือวัสดุอื่นๆมาใช้ เนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อน ทำให้ชั้นกันรอยขีดข่วนเสื่อมสภาพ หลุดลอกเป็นขุยได้ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
3. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจก
น้ำยาที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย เพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ รวมทั้งห้ามสารเคมีอื่นใด ผ้าเย็น, แปรง, สก็อตไบรท์ หรือวัสดุอื่นๆ เพราะจะไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์ม

ฟิล์มติดรถยนต์เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *